Yksityiskohta 2, 1/3 Miehen häpeä maalauksesta / Detail 2, 1/3 of Man´s shame painting