Syystä tai toisesta / Because of one reason or another, öljy kankaalle / oil on canvas, 180 X 160 cm, 2000